Karla Un Jonass | Āda, Kurā Es Dzīvoju | Sešas dienas, septiņas naktis